דוד למש

שמאי מקרקעין ויועץ השקעות בנדל"ן

תשלומי איזון

תשלומי איזון ברכוש משותף

זכויות בניה בבית משותף לרוב מהוות חלק מהרכוש המשותף של הבניין. זכויות אלה אמורות להתחלק בין דירות הבניין בהתאם לחלקן היחסי ברכוש המשותף (אלה אם נקבע אחרת בתקנון מוסכם). 

אולם במציאות, לעיתים לא ניתן לממש את זכויות הבניה בהתאם לחלק היחסי של כל דירה ודירה. כלומר ישנם מצבים בהם דירה אחת לא יכולה לממש את זכויות הבניה שלה (חלקן או כולן) ואילו דירה אחרת בבניין יכולה ואף מממשת הן את הזכויות שלה עצמה והן את הזכויות של הדירה שלא יכולה לממש את זכויותיה.

ישנן לא מעט סיבות שיכולות לגרום למצב כזה. לדוגמא, בניין עליו חלה תב"ע המקנה זכויות בניה שאמורות להתחלק בהתאם לחלק היחסי של כל דירה ודירה. אולם בפועל מספר דירות לא יכולות לממש את הזכויות בשל הגבלת קווי בניין, טופוגרפיה ועוד. ואילו דירות אחרות יכולות לממש הן את הזכויות שלהן (עצמן) והן את הזכויות של הדירות שלא יכולות לממש זכויות כלל. ובכך נוצר מצב של חלוקה לא שיוונית של זכויות הבניה.

בדיוק לשם כך נועדו תשלומי איזון וכשמם הם מאזנים את החלוקה הלא שוויונית (הקיימת בפועל) בכך שדירות שנהנות מזכויות בניה של דירות אחרות אשר שלא יכולות לנצל את זכויותיהן. ישלמו ויפצו אותן בדרך תשלומי איזון. 

חוות דעת מסוג זה נדרש גם במקרים בהם מבקש מי מהדיירים להצמיד לדירתו חלק כלשהו מהרכוש המשותף. כמו למשל, חלק מגג או חלק מחצר משותפת. במקרים כאלה בנוסף להסכמת הדיירים כפי שקבוע בחוק, עליו לשלם לדיירי הבניין תשלומי איזון עבור חלקם באותו שטח אותו הוא מבקש לשייך לדירתו.

אציין ואומר כי קבעת תשלומי איזון הינו הליך מורכב שאמור לשקלל נתונים רבים כמו למשל אומדן שווי הרכוש המשותף או זכויות הבניה (בניכוי הפחתת היטל השבחה) אותם מבקשים לשייך לדייר מסוים, החלק היחסי של כל דירה ודירה בהצמדה זו. כמו גם כמה כל דירה/ תת"ח אמורה לשלם / לקבל בהתאם לחלקה היחסי ברכוש המשותף ובהתאם למה שהיא "מקבלת" או "נותנת" בהוצאת חלק מרכוש משותף. לכן בשל המורכבות מומלץ לפנות לשמאי מקרקעין הבקיא ובעל ניסיון בתחום זה.


טיפ קטן – במקרה אתם חושבים שמגיע לכם תשלומי איזון או אתם נדרשים לשלם כאלה (ע"י שכנכם). מומלץ מאוד לעשות זאת בדרכי שלום. 


דרך המלך במקרים כאלה היא לפנות לשמאי מקרקעין אמין ומקצועי שיהיה מקובל על כל הצדדים. ובכך למנוע הליך משפטי ארוך מיגע הכרוך בהוצאות מיותרות ואף חשוב מזה, לשמור על חיים משותפים ותקינים בבית המשותף. 

למשרדנו ניסיון רב בשומות מסוג זה.

יעוץ טלפוני ראשוני חינם וללא התחייבות. פריסה ארצית

התקשרו או השאירו פרטים

דילוג לתוכן